O nás

Zajišťujeme kompletní služby v oblasti technických zařízení budov (TZB), a to především v oblastech vytápěnívodoinstalací a kanalizacíplynových zařízeníklimatizacísolárních systémů a tepelných čerpadel. Tyto činnosti provádíme nejen na území Moravskoslezského kraje, ale i po celé České republice.

Naše služby nabízíme i v projektech „Nová zelená úspora“ (NZÚ) a „Kotlíková dotace“. Při montážích v rámci těchto dotovaných projektů je nutná profesní kvalifikace dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů; jejichž jsme držiteli. Naše profesní kvalifikace k montážím obnovitelných zdrojů energie (OZE) se vztahuje na montáže solárních systémů, tepelných čerpadel a kotlů na biomasu.

V rámci našich činností, provádíme revize plynových zařízenítlakových nádob a odborné prohlídky nízkotlakých kotelen. Tyto revize provádíme včetně zpracování provozních dokumentací a školení obsluh. Revize provádíme nejen na námi realizovaných zakázkách.

Součástí našich služeb je zajištění všech stupňů projektové dokumentace v oblastech vytápění, vzduchotechniky a zdravotechniky. Projektovou dokumentaci zpracováváme pro novou výstavburekonstrukce a zároveň pro dotační tituly (NZÚ, kotlíkové dotace). Tato dokumentace je prováděna na základě autorizace České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).